[List of Names from the Thidrekssaga]

The following is an extraction of a list of proper names from the index of the Thidrekssaga as published in:
  Þiðriks saga af Bern,
  (udgivet for Samfund til udgivelse af gammel nordisk litteratur)
  ed. Henrik Bertelsen
  Copenhagen: S.L. Møllers bogtrykkeri, 1905-11.

The text proper in this edition is in Old Norse from several manuscripts, but the explanatory notes next to the names are in Danish.
以下のリストは、『シドレクスサガ』の原文テキスト編本:
  Þiðriks saga af Bern,
  (udgivet for Samfund til udgivelse af gammel nordisk litteratur)
  Henrik Bertelsen
  コペンハーゲン S.L. Møllers bogtrykkeri 社 1905-11年

の固有名詞索引から抽出した『シドレクスサガ』登場人物の一覧です。これら人名・地名も古ノルド語で掲載されていますが、 添えた説明文はデンマーク語です。

REGISTER

Aðgeirr → Etgæir.
Aðrimar (3), Adriaticus (A): Adriaterhavet,
Aki Amlungatrausti (2); Aki Aurlingatrausti (3); Aki Aurlunga-, Orlunga-, Ørlungatrausti (AB): hertug i Fritila.
Aki(3) søn af ovenstående.
Aldinflis (2), Addinfils (A), Aldinfil (B): en borg (nu Aldenfels, Oldenfels i Westfalen).
Aldinsæa (2); en by (nu Oldenzaal i den hollandske provins Over-Yssel).
Aldrian → Alldrian.
Alfrikr (2), Alfrigg (A), Alpris (B): en dvœrg.
Alibrandr (3), Alebrandr (1); navn hvormed Osið, søn af Otnið, lader sig kalde.
Alibrandr (4); søn af Hildibrandr.
Alldrian, Aldrian (345); kinge i Niflungaland; svarer til Irlungr i Mb2's redaction (I, 282) af fortœllingen om Niflungernes herkomst.
Alldrian, Aldrian (35): son af Attila
Alldrian, Aldrian (5); son af Hogni
Amelias, Amilias smed hos kong Niðungr.
Amlungaland (2), Aumlungaland (34), Aurlingaland (Mb3 II, 165), Aumlunga-, Ømlunga-, Ørlungaland (AB), Humlungaland (A, I, 144): Didriks rige i Nord-italien med hovedstaden Bern.
Aumlungar (345): beboerne af Amlungaland.
Amlungatrausti → Aki.
Amlungr (2), Aumlungr(3); son af Hornbogi.
Aumlungr(4) sosterson af Elsung jarl den unge.
ANTIOCUS (3): fader til kong Salomon.
Apollonius (3) son af kong Artus.
Apulij → Púll.
Arrius (AB) den bekendte teolog.
Artus (3): konge i Bertangaland.
Artus (AB) sosterson af kong Isungr i Bertangaland.
Artvin (3) Hartvin (Mb3 I, 288), Artus (A), Artum (B): greve i Svava.
Asmelias → Melias
Asplian (12), Aspilian (3): son af Nordian.
Atgeirr → Etgæir.
ATILA (12), Attila (345): son af Osið og konge I Hunaland.
Auml- →Aml-
Aurlingaland → Amlungaland.
Aurlingatrausti, Aurlungatrausti → Aki
Austrriki (34): Østrig og det østlige Europa.
Austrvegr (3); Østerleden, Rusland.
Avæntroð (1), Aventroð (23); son af Nordian
Babilon (AB); Elsung jarls borg.
Babilon → Bergara.
Bakalar (1345): Rodingeirs borg (Mb1 Rodolfs ~) (Bechelâren).
Balerad (AB) tilnavn til Sifka
Ballofa → Kallava.
Bergara (B), Babilon (A): kong Hernits hovedstad (Bergamo?)
Bern (234), Bærn (34): hovedstaden i Amlungaland (=Verona).
bærnskr: fra Bern.
Bærta (1), Berta (3), Herat (AB): datter af Osantrix
Bærtangaborg (4): Isungs borg.
Bertangaherr (4); hœren fra Bertangaland.
Bertangaland (2); Bertangaland, riki Bertanga, Bertanga, Berttanga, Brittanaga (3); Bærtangaland, Bertanga (4); Brittania (A), Brittanga (B); kong Artus' og kong Isungs rige (Bretagne, i A dog nœrnmest opfattet som Brittannien).
Bertangamenn(3): beboerne af Bertangaland.
Bertangaskogr (2): syd for Bertangaland.
Bettam → Brictan.
Bikki (B): vœringernes navn på Sifka (jvf. Bruni).
Bittan → Brictan
Biturulfr (23) herrenmand I Skåne
Blanka (AB), Blanke (B) Didriks hest.
Blodgang (AB); et svœrd.
Blodlenn, Bloðlin, Bloðlinn, Bloðlenn (5): hertug hos Attila.
Bolfriana (3): gift med Aki Aurlingatrausti.
Bolgaraland (3) Bulgarien.
Boltram (A), Hertram (B): hertug i Fenidi.
Boltram, Reginbaldr sun (2): navn som Hildibrandr kalder sig med.
Bonikt (AB); en jagthund.
Borgarskogr (24) Borgarvald (A), Borgvald (B); skov i eller ved Saxland.
Borgundia (Sv); Burgund.
Brakki (3) en jagthund.
Brandinaborg (3); Irons borg.
Brictan, Brittan (2); Bittann, Bitan (A); Bettam, BIttam (B); et kastel.
Brimar(4): Bremen
Brittan (1); England
Brittan → Brictan
Brittania, Brittanga → Bertangaland
Bruni (A): vœring ernes navn på Sifka (jvf. Bikki).
Brunsteinn (AB); konge I Salerno.
Brynilldr (34), Brynhilldur (AB); gift med kong Gunnarr.
Budli (A): Brynhilds fader.
Bær- →Ber-
C- → K-
Danaveldi (2); Danevœlde
Danir (AB); Danerne.
Danmork (23); Danmark
Danskr (2): dansk; danski bruges som tlnavn til Þetleifr.
David(AB) bibelsk konge
Drasolfr, Drasoll (3); en konge
Drekannflis, Drekanflis (2); Drekanfils, Drekanfil(3); borgen Drachenfels ved Rinen.
Drusian (23), Dinsian (A), Drasian (B); konge i Drekannflis.
Dúná (5) Donau
Eddgeir → Etgæir
Edilla → Visara
Efuing → Osning
Egarð, Egard (3); son af Aki Aurlingatrausti.
Egill, Ægill (I, 124) Olrunar Egill (2); Velents broder.
Eidisa (2): en flod (Adige?)
Einginballdure (A): fejl for Reginbaldr.
Eirekur (B); hertug i Fenidi.
Ekka (23), Ækka (3): konge i Drekannflis.
Ækkiharð (3): en svend hos Mimir
Ekkisax (2), Ækkisax (34): et svœrd
Eckivorðr, Ekkivarðr, Eckinvarðr, Eikinvarðr (5); Ekkihard (A), Ekevard (B): en af Rodingerirs mœnd.
Elangi → Slangi.
Elminrikr (2), Æmerlrik (A), Enielrik (B): navn hvormed Þetleifr kalder sig. [pseudonym]
Elsungr jar hinn ungi (45): ved Rinen.
Ænglakonungr (3): den engelske konge
England (1), Ængland (3); England
Enielrik → Elminrikr
Erka, Ærka (1345); datter af Osantrix
Erminrikr, Ærminrikr (234); Mb4 også Ermenrikr, Ærmenrikr; son af Samson og Hildisvið
Erpr (34), Ærpr (4); son af Attila.
Esning → Osning
Etgæir, Ætgaæir (1); Atgeirr, Ætgeirr, Etgeirr(2); Eddgeirr, Ædgæir, Edgeir, Aðgeirr (3): son af Nordian.
Etissa → Visara.
Europa(3)
Faðmir (3), Fabnir (A), Fafnir (B): en drage.
Fafnisbani (AB), Fabnisbani (A); tilnavn til Sigurðr.
Falka (234); Didriks hest.
Fallborg (3); datter af kong Isungr i Bertangaland.
Falstur (A); dansk ø. [* ø may be like Ort =place. In connection with Ingram the bandit leader who Heime joined up with.]
Falstrskogr (23); mellem Danmark og Hunaland.
Fasold (2), Fasolld, sjld. Fasollð (3), Fasolld (4): broder til Ekka. Jvf.Vildiver.
Fenidi, Fenedi (2); Fenidi, Fænidi (3); Venezia
Fertila → Fritila
Fimber (Sv); øen Femern.
Folker, Folkher (5); Hognes frœnde
Frakland, Frakkaveldi, Frakkariki, Franz (3); kong Salomons rige.
Franzeistunga (3); fransk sprog. II, 118.
Friðrekr (3), Fridrækr (4); Ermenriks son.
Friðrik (1): navn hvormed Osantrix lader sig kalde (svarende til Mb3's Þiðrekr
Fridsæla (AB); Vercelli; jvf. Fritila
Frisia (A); en flod (?)
Frisland (13);
Fritila (3);Egards og Akes fosterfader.
Fritilaborg (2); Fritila , Frittila (3); Fritila (4): identificeres I AB.. med Fridsæla; Vercelli.
Fryppoldhi (Sv); fader til kejser Henrik.
Gaistsunn →Godzsvin
Gautland (3); Götland
Gergenborg →gregenborg.
Gerimsheimr (2), geringsheim (A), Beringzheim (B); Rimstein jarls borg.
Gernoz (23); Gernoz, Gernotz (4); Gernoz, Gernorz, Gernorz (5): son af kongen i Niflungaland, Alldrian, resp. Irungr.
Girkland → Grecia
Gisler(2), Gilser (3), Gislher(5), Giller (B): son af kongen i Niflunaland, Alldrian, resp. Irungr.
Giukungar (3); kong Gunnarr og hans brodre.
Godzsvin (A); Gáistunn, Gaistsunn (B): en mand som Þwrlwide trœffer.
Gramaleif (2); en røver.
Gramr (235); et svœrd
Grani (235); en hest.
Gransport: → Gronsport.
Gregenborg (A); Greings, Gergenborg (B); by i Italien
Grecia, Girkland (1); Girkland (2); Greka, Gricland (3);
Grickland (AB): Grœkenland
Griclandz haf (3) det grœske arkipelag.
Gricklands eyiar (AB); øerne i det grœske arkipelag.
Grimhildr (2), Grimilldr (3); Grimilldr og Grimhilldr (45);
/A/ har ofte Gudrun, Guþrun; datter af kong Alldrian, resp. Irungr.
Grimur (AB) en kœmpe
Gronsport (4); Gransport (5) (I..det eneste steds ordet findes i Mb5, burde måske lœses Gronsport, ikke Gransport); Gransport, Grænzport (A); Grunzport, Grønzport (B);: en by, ifølge sagaen ved Mosel (opr. Måske ravennae portus).
Grœnasund (1); Grøsund.
Gudelinda (3); Gudelinda, Godelinda, Gudelin(n) (5): Rodingeirs hustru.
Gudilinð Gudilinda (3); datter af kong Drusian
Gudrun, Guþrun →Grimhildr.
Gunnarr (2345), son af kong Alldrian,m resp. Irungr.
Gunnhildur (AB); datter af Sigurðr girkr
Guthormr (3); son af kong Irungr
Hallfredur (AB); islandsk skjald, død.
Hardengn → Herþegn
Hartvin →Artvin
Haugni →Hogni
Heima (B): en orm.
Heimir (23) son af Studas Jvf.Sistram og Studas.
Hænrik (Sv) kejser I Rom.
Heppa (3) navn hvormed Apollonius kalder si. [pseudonym]
Her[H&ecedil;r] (2): en gård nœr ved Bern.
Herað (4): Didriks hustru Jvf.Herrað
Heart → Berta
Herborg(3): kong Salomons hustru.
Herborg (3): kong Salomons datter.
Herbrandr (3); en af Didriks mœnd.
Herbrandr → Sistram (under Sintram)
Herburt (3) son af Herðegn og Isollde.
Herðegn (3) → Herþegn.
Heren (A); datter af kong Niðungr.
Herian (A): navn på Odin
Herinbrandr →Sistam (under Sintram)
Herman, Hermann (3); greve I Svava.
Hermann (3); kong Artus' ridder.
Hermann (3): kong Osantrix' ridder.
Herrað fr&aeig;nkona Þiðrecs (5); AB har sikkert det rigtige; Heart kona Þidreks. Jvf. Herað
Herraland (5); Attilas broderson Osids land.
Hærtnið Hærnið (1); Hertnið(2); Hertnið, Hertnit (3); konge i Rusland.
Hærtnið (1), Hertnið (2), Hertnit (3) son af Ilias.
Hertnið, Hertnit (3); Hærtnið, Hærtnit (4); Hertnið (5); H. kaldes i II, 183 i alle hdkr. Son af Osantrix; I II, 269 kaldes Osantrix I AB hans fader, men I Mb4 hand farbror; I Mb4 er han altså ifølge II, 269 identisk med den foegående.
Hertnid, Hernit (AB); konge Bergara.
Hertnid (3); fejl i Mb3 for hertugi.
Hertram → Boltram.
Herðegn, Hardengn (3); en greve, efter Mb3 i Iverne, efter AB i Weronni.
Herþegn, Herðegn, Herdegn(3): son af foregående.
Hildibrandr, Hildibrandr(234): son af Reginbaldr. Jvf. Boltram og Ylfinga meistari.
Hildigrimr (24) en hjœlm.
Hildigunðr, Hilldigundr(3); datter af Ilias jarl.
Hilldigunn (A); fejl for Hilldibrandur.
Hilldimel →Vildimælrikr.
Hilldisvid (AB); gift med Samson.
HIlldr (3): datter af kong Artus.
Hilldur (AB): gift med Grimur.
Hirðer (1), Hirðir (3): broder til kong Hertnið i Rusland.
Hirðir (3)son af Ilias jarl (svarer til Osið i Mb2)
Hirungur →Irungr
Hispana, Hispania → Spania
Hjalprikr (4); Didriks frœnde
Hlodver → Lodver
Hofferdh (Sv); en stad i Schwaben.
Hognagarðr → Holmgarðr
Hogni (2); Hogni, Haugni, Hœni (3); Haugni (4); Hogni, Hogne (5): son af kong Aldrians, resp. Kong Irungs dronning.
Hollmgarðr (1), Holmgarðr(3): Novgorod.
Holmgarðr (3), Homgarðr(5), Høgnagaldr(B): en gård i Susat.
Hornbogi(23): en af Didreks mœnd.
Humlungaland → Amlungaland.
Hunaland (12345; Mb3II, 84—5: Hunland): Attilas rige.
Hynir (134), Huner (5); Hunnerne, Attilas folk.
Hæ- → He0
H&slash;gni, Hgni, → Hogni
Hølsthen (Sv): Holsten
Ilias (13): son af Hertnið og jarl af Greka.
Ingram (2) (B har I, 218 Ingemarr): en røver.
Ingram (4): en af Elsung jarl den unges mœnd.
Iran (13): fader til Juliana.
Iron (3): son af kong Artus og jarl i Brandinaborg.
Iron jarl (4): broder til kong Valdemar af Rusland.
Irungr (23): konge i Niflungaland; svarer ti l Alldrian i Mb3's redaktion (I, 319-20) af fortœllingen om Niflugernes herkomst.
Irungr (5), Hirungur (AB); en af Grimhilds riddere.
Irungs (A) misforståelse af i = eins.
Isollde (3): Didriks søster, II, 43.
Isollde, Isolldo (3): Iron jarls hustru.
Isollde (3); Iron jarls datter.
Isollde (AB): gift med kong Hertnid i Bergara.
Isungr (234): onge i Bertangaland.
Iverne (3): i Mb3 grev Herðegns land; AB har Weronni; ifølge sammenhœngen passer den sœdvanlige betydingng: Irland ikke p&arign; Iverne.
Jarlungaland → Tarlungaland.
Jonathas (AB): Davids ven Jonatan.
Juliana (13): Osantrix' hustru.
Jutland (23): Jylland.
Kallava (1), Ballofa (AB)
Kiu (1): Kijew i Rusland.
Konrádur (AB): son af jarl Lodvijgur.
Constantius (AB): romersk kejsr.
Lagulfr (5): Hildebrands svœrd.
Langbarðaland (3); Lunbardi, Lungbardi, Lunngbardaland, Langbardaland (A); Lingbardi, Langbardi (B): Lombardiet.
Lippa (AB): en flod (Lippe i Westfalen).
Lodver, Hlodver, Lodvigur (A); Lodvigur (B): en jarl.
Loðvigr (2), Lodiuz (A), Loduiss (B): greve på Aldinflis.
Lodvigur (AB): navn hvormed Heimer kalder sig. [pseudonym: near the end]
Lorantin: kong Isungs son.
Lungbardi → Lungbarðaland.
Luska, Loska (3): en jagthund.
Lyravald (2); Luruvalld (4); Lutumalld, Lutunalld, Lutuvalld (A); Lurnualld (B): en skov (Lürwald syd for Soest)
Malpriant (B): en dvœrg.
Maria (AB): Jesu moder.
Marcstein(3), Marsteinn (AB): kastel i Falstrskogr.
Marsteinn (2): kastel i Borgarskogr.
Melias, Mæias (1) (I, 63 urigtigt Asmelias); Melias (2); Milias (3) (II, 85 Milus): konge i Hunaland.
Mimir (13) smed i Hunaland.
Mimungr (2345), Minnungur (A): et svœrd.
Mittan (3): England eller Skotland.
Mittumstangan (1), -gan og ?ga (2), -gi (3): tilnavn til Viðolfr.
Mundinu (3); Mundio (4); Munndiu, Mundiufjall (AB): Alperne.
Musula (4): Mosel.
Mælias → Melias
Mænstrborg (4): Münster.
Mœre (5): et vand ved Rinen.
Naglringr (23), Naglhringur (AB) et svœrd
Nauðung (4): hertug af Valkaborg. Jvf.Niðungr.
Niðung (4): konge i Ty I Jylland
Niðungr (3): konge I Hispana.
Niðungr (5) urigtigt for Nauðung.
Nidungur (AB): i AB son af foregående. Jvf. Otvin.
Niflungagarðr (4): i Susat.
Niflungaland (2345): gunners og hans brødres rige.
Niflungar (345): Gunnar og hans brødre og deres mœnd.
Niflungaskattr (35): Nivlungernes skat.
Niflungsmaðr (5): isnglularis svarende til pluralis Niflungar.
Noaflod (AB): Syndfloden.
Nordian (12); Nordian, Norðian (3): son af kong Villcinus.
Nordian, Norðian (3): jœger hos hertug Iron af Brandinaborg.
Norðmenn (4): Nordboer: II,268; Normœnd I, 2—3.
Norðungr (13): kunge I Svavaland.
Nordurlond (A): Norden.
norænn (A): norsk-islandsk.
Oda, Oða (1): kong Melias' datter.
Oda (4): Hildebrands hustru. I, 159; II, 329, 351—2.
Oda (2): Biturulvs hustru.
Oda (235): kong Irung af Niflungalands hustru.
Odilia (AB) Didriks moder.
Odilia, Oðilia (3): Sifkas hustru.
Olafur Tryggva son (AB): norsk konge, dø år 1000.
Olrunar Egill → Egill
Ortnið → Otnið
Ortvangis, Ortvangres (3); Ortunagr, Ortuag (A); Ortuang (B). [not glossed but he is the son of Nidung so he is prob. = Otvin. ]
Osanctrix (1), Osantrix (24), Osangtrix(3): son af Hertnið Jvf. Friðrik og Þiðrekr,
Odið(2): son af Ilias jarl (svarer til Hirðir I Mb3 II, 73, 96).
Osið (13): konge I frisland, Attilas fader.
Osið (1); Osið, Osit (3); Osið, Usið, Osid (5): son af Attilas broder Otnið. Jvf. Alibrandr.
Osning (2), Efuing (A), Esning (B): e nskov (Teutoburger-skoven).
Ostacia, sjld. Osatcie, Ostatia (4); Ostancia (B): gift med Hertnið, son af Osantrix.
Otnið (1); Ortnið, Ortnit (3): Attilas broder.
Otvin (2): søn af kong Niðungr.
Palltæskia (1), Pallteskia (3), Palteskia (4): Polotsk i Rusland.
Paron, Faron (A); Paron, Parme (B): en jagthund.
Porsi (3), Possi (A), Polli (B): en jagthund.
Pul (3): Apulien. [* in S. Italy; part of Erminrekr's inheritence from Samson]
Pulærnaland (1), Pulinaland(34): Polen.
Ran, Rana (AB): en by I Amlungaland; muligvis identisk med de to føgende.
Rana (3): Vidgas borg; muligvis identisk med den foregående og den føgende.
Ravenna (4): i Italien; jvf. De to foregående.
Reginballdur (AB): hertug I Fenidi. R., som nœvnes i I, 200, er ikke denne, som Unger mener (Ungers udgave s. 380), men den føgende. Jvf. Boltram.
Reginbaldr (2): son af Boltram. Jvf. Den foregående.
Reginballdr, reginballðr (3): son af Erminrek.
Reginn (2): ridder hos kong Niðungr.
Reginn (3): broder til Mimir.
Reinaldr (2): en af Didriks mœnd.
Reinalld, reinalldr (3); Reinalld, Rænalld (4): en af Erminreks mœnd.
Rimslo (2), Runtslu (A): en skov (Riemsloher Wald i Hanover).
Rimsteinn (2), Runsteinn (B): en jarl
Rin (3), Rín (5): Rinen.
Rispa (23): en hest.
Rodgeirr (AB): jarl i Salerno.
Roðolfr, Rodolfr (1); Rodolfr (2); Rodolfr, Roddolfr(3); Roðolfr (4). Jvf. Sigurðr. I forste redaction af "Vilkinasaga" I Mb1 (I, 58-73) er Roldofr markgreve I Bakalar, og nogen markgrev Roðingeirr I Bakalar findes ikke I forste redaction af Vilkinasaga eller overhovedet I Mb1,2. I and en redakton af Vilkinagsaga I Mb3 svarer til Rodolfr I Mb 1 to personer, nemlig 1) Rodolfr, som kaldes hertugi og enn goðI riddari, og 2) Roðingeirr, some r markgreve I Bakalar. Rodolfr noevnes desuden eet sted I Mb4 som aeinn goðan riddara Roðolf sendimann. — Det bør dog bemoerkes, at mens Mb3 og Mb5 stadig har markgrev ROðingeirr og ikke kinder nogen markgrev ROdolffr, så betegnes markgrevens navn I Mb4, de mange steder han omtales, kun ved R., undtagen eet sted, hvor navnet skrives helt ud om Rodolfs! AB har imidlertid stadig Rodingeirr svarende til MB4s markgerv R.; så der børnœppe lœgges vœgt på det mœrkeligt udseende forhold I Mb4.
Roðingeirr(3), Rodingeirr(5): markgreve I Bakalar. Jvf. ROðolfr.
Rolfr (3): Apollonius' joeger.
Romaborg (23); Mb3 har II, 116, 152 Rumaborg og II, 157 Roma: Rom.
Romverjar (AB): ROmerne.
Rozeleif(2) en konge
Rozeleif(2) son af foregående
Runi (Runa?) (4): konge af Austrriki.
Runga (4): Vidgas bannerfører.
Runsteinn → Rimsteinn.
Runtslu → Rimslo.
Ruska, Rusko: en jagthund.
Ruzcialand (1); Rucziland, Ruziland, Ruzciland, Ruzi(3); Ruziland(4): Rusland.
Ruzikonungar(4): Russerkongerne
Ruzciemenn, Ruzciamenn(1); Ruzimenn(34); Ruzcinamenn(3)..Ruzum: Russerne
Salerni(AB): Slaerno.
Salomon, sjld. Salumon(3): konge I Frakland.
Salomon (3), fejl I Mb3 for Samson.
Samson (4): konge I Salerno
Samson (3): son af Erminrek.
Sangi → Slangi.
Sarkasteinn (3): en by.
Saxland(2): Nordtyskland
Saxonia = Saxland.
Segarðr (3), Sægard (AB), Regard(B): Brynhilds gård.
Sifian (3): kong Sigmunds fader .
Sifka(234): Ermenriks skatmester. Jvf. Balerad, Bikki, Bruni,
Sigfred, Sigfrœðr, Sigisfroð → Sigurðr
Sigmundr (235): konge I Tarlungaland.
Signy (A): Sigmunds søster.
Sigriks (3), fejl iMb3 for Sigurðar griks.
Sigstaf (2): en røver
Sigurðr (2345), oft emed tilnavnet sveinn (jvf. Fanisbani); Mb3 har Sigfrœðr; Mb5 har Sigisfroð (Kjallara): son af Sigmundr.
Sigurðr(13), Siegfried, Sigifred (AB): navn hvormed Roðolfr lader sig kalde.
Sigurðr (23) med tilnavnet girkr (2) el. grikr (3): herre over Marsteinn.
Sinaland →Smalizka.
Sintram (3AB), Sistram (2): son af Boltrams son Reginbaldr. Unger skiller med urette Sintram i to personer (Ungers udgave s. 380); jfr. Registrets Reginbaldr.
Sintam → Tistram
Sisibe, Sisibe (3): datter af kong Niðungr I Spanien.
Sistram Herinbrand sun (2), Simtram Herbrandsson (A: navn som Hildibrandr kalder Heimir med.
Sistram → Sintram
Sioland (12), Sealand (3): Sjœlland.
Scane (2), Skanœy(3): Skåne.
Skemmingr (234) en hest.
Skotland (13).
Skrottan (1), Skorottan (3): Skotland
Slangi(AB); Mb2 har Elangi, og Mb3 har sangi: en slange.
Smalizka (1); Smalenzkia(3); Smalanad, Smalænzka(4); Smalencium, Sinaland (A); Syrialand (B): Smolensk.
Soti (2): fader til Ulv.
Spania, Spanialand (1); Spanland, Hispana, Hispanialand(3): Spanien
Sporta → Þorta
Stapi, Stapp(3): en jagthhund.
Studfus (2); Stoddfuss (A);
Stofn, Stofner (B): en røver.
Studarr (23), Studas (AB): fader til Heimir.
Studas (AB): son af ovennoevnte. = Heimir.
Stutr, Stuttr (3): en jagthund.
Sudurlond (A): Syden.
Suðrriki(2): Syden.
Susat(12); Susa, Susam (oblik form) (3); Susa, Susat (4); Susa (5): Attilas hovedstad (Soest i Westfalen).
Svava (AB) Svavaraland (1), Svavaland (3): Schwaben, NOrdungs kongerige. [abridged entry]
Svavaskogr (3A), Svanaskogr(B): en skov (Schwarzwald?)
Sviar (AB):Svenskerne
Sviakonungr (3): Svenskerkongen.
Sviþioð Sviðioð (3): Sverige
Syrialand → Smalizka
Sægard → Segarðr
Tarlungaland (3A), Jarlugngaland (B): Sigmunds rige. [abridged entry.]
Tintram → Tistram
Tira Tiro (3); Apollonius' borg.
Tistram, Tintram, Sintram(3), Tristram (A), Tilstram (B): son af Herðegn og Isollde. [abridged entry]
Trelinnborg (3): borg ved Rinen.
Trent (2): Trient.
Trentudalir (2): dal ved Trient
Treya(2) Troja(A): en flod.
Tristram → Tistram
Troia (5) : Hognes borg.
Tryggvi: fader til Olav Tryggvesson
Tummaþorp (2): Biturulvs gard (Tomerup i Skåne)
Ulfr Sota sun (2): mand i Veltandsherred.
Ulfrað(3), Ulfarð(4): Ermenriks søstersøn.
Ungaraskogr (3): en skov
Ungaria (AB) Ugarialand (1), Ungæralanad (3): Ungarn.
Vaðe (1). Vaði risi (23): son af Vilcinus.
Wadincusan (AB): et kloster i Lombardiet (egl. Wedinghausen i Westfalen)
Valkaborg(4): hertug Naudungs borg.
Walland (AB): Frankrig.
Valldemarr (14), Valldimar(3): son af Hertnið
Valslœnguskogr, Valslonguskogr (3): en skov mellum Brandenburg og Frankland (Vogeserne?)
Vallterborg (3), Villeraborg (B): i anden redaktion af Vilkinasaga..Melias' hovedstad; jvf. Villcinaborg.
Valtari(24), Valtari, Valltari(3) af Vaskasteini: Ermenriks sosterson.
Vanland → Vetland
Wanndilmar(AB): en af Irons riddere
Vaskasteinn (3) Vaskastæinn(4), Vaskannsteinn(2) (sål .. det eneste sted i Mb2 ordet forekommer): Valters borg.
Velent ,Velænt (1); Velent (24) kunstfoerdig smed. Jvf. Volundr.
V[&ehook;]ringiar → Væringiar
Verniza (4); Vernica, Verniza (5); Wermintza (A); Vermista (B): Worms, hovestaden i Niflungaland.
Weronni(AB): Verona, efter AbB Her&eht;egns grevskab; jvf. Iverne.
Vetlands herað (2), Wanlandz herad (A): nu Willands herred Skåne.
Viðga(2345); A har ofte og B omtrent altid Virga: søn af Velent.
Viðolfr, Vidolfr(1); Vidolfr, Viddolfr (2); Viðolfr, Vidolfr, Viddolfr (3), med tilnavnet mittumstangan: son of Nordian
Vigballd(3): en af Herðegns moend
Vilc- → Villk-
Vildimælriker (2), Hilldimel(AB): navn som Þetleifr kalder sig med
Vildiver, sjld. Vildever (2); Vildifer (34); Willifer (AB); en af Didriks moend.
Villeraborg → Vallterborg
Vilcinaborg (13)、Vilcinaborg(4). ...
Vilcinaland, Vilcinaland ..
Vilcinamenn, Vilcinamenn (12345), Mb3
Vilcinus (13)、Vilcinus(2): konge i Vilcinaland
Vindland (AB), Vinnland (2), Vinland (3): Venden.
Visara, Visar á (2): floden Weser
A Etissak, B Edilla ; A og B har Vijsar a
Vizleo (2): Vildivers navn som bjorn.
Volsungar: Volsungerne
Volundr, Volondr (2)=Velent
Væringiar (2). V(&ehook;)ringiar (3)
V(ohook)l- Vol-
Þether(34): Didriks broder
Þetleifr(2), Þttleifr(3), Þetlæifr danski (4); Biturulvs søn
Þetmarr(24):Samsons søn og Didriks fader
Þetmarr(AB) farbroder til Samson
Þiðrekr (3): navn hvormed Osantrix lader sig kalde (svarende til Friðrik i Mb1 .
Þiðrekr (4): sø af kong Valldemarr
Þidreks bad (AB): nu Bagnarea nord for Viterbo.
Þiðrikr (2); Þiðrekr (345), sjld. Þiðrækr (3): søn af Þetmarr og konge I Bern.
Þioð(2), Þioda (AB): Ty I Jylland.
Þollur se Þrælla.
Þorta (5), Sporta (AB): en bog i Hunaland
Þælla (2), Þrella (A), Þollur(B): en røver.
þyðeskr (35), þyðværskr, þyðærskr (4) tysk.
Þyringaland (B): Türingen.
Ylfinga meistari (AB): Hildebrads æt
Ylfingur (AB): en mand af Ylfinga ætt
&Aelig; se E-
&Ohook; se O-
Örlunga- se Amlunga-