DANMARKS

GAMLE FOLKEVISER,
UDGIVNE
SVEND GRUNDTVIG

TREDJE DEEL
KJøBENHAVN
MED OFFENTLIG UNDERSTøTTELSE
FORLAGT AF SAMFUNDET TIL DEN DANSKE LITERATURS FREMME
THIELES BOGTRYKKER
1858
 
CONTENTS OF VOL. 3
 
Indhold af 3de Deel.

Side

115. Danske kongetid (A—) () 1.
116. Erik Emuns Drab (A—) (Vedel, II, 18(?). Abr. 60.) 6.
117. Ridde Stigs Fald (A—) () 9.
118. Kongemødet i Roskilde (A—) () 12.
119. Riber-Ulvs Bedrift (A—) () 14.
120. Riber-Ulvs Endeligt (A—) () 18.
121. Valdemar og Tove (A—) (???. Abr. 66.) 20.
122. Tovelilles Gitermaal. () 54.
123. Find Lille () 56.
124. Rosengaard og Hillelille (A—) () 57.
125. Hin rige Valravn () 60.
126. Kong Valdemar og hans Søster (A—) (Syv, 41. Abr. 62.) 63.
127. Kong Valdemar og hans Søsterdatter (A—) (?? Abr. 65.) 131.
128. Liden Kristen og Dronnig Sofie () 148.
129. Stolt Signild og Dronnig Sofie (Syv, 27. Abr. 64.) 165.
130. Mettelille og Dronning Sofie (A—). () 169.
131. Esbern Sanre (A—) () 180.
132. Dronning Dagmar og Junger Strange (A—) (??? Abr. 67.) 188.
133. Dronning Dagmar i Danmark (A—) (??? Abr. 68.) 201.
134. Hr. Strange og Dagmars Jomfru (A—) () 205.
135. Dronning Dagmars Død (A—) (??? Abr. 70.) 207.
136. Kong Sverker den unge (A—) () 219.
137. Den danske Kongedatter i Sverig (A—) () 229.
138. Sune Folkesøn  232.
139. Dronning Bengerd (A—) (??? Abr. 71.) 277.
140. Nilaus Markgrevens Søn (A—) () 283.
141. Kong Valdemar fangen (A—) () 298.
142. Kong Hakon Hakonsøns død  309.
143. Tule Vogusøn og Svend Graa  313.
144. Hr. Jon og Fru Bodil (A—) (??? Abr. 59.) 325.
145. Marsk Stig (A—D) ()328.
Side

146. Marsk Stigs Døttre (A—) (Vedel, II, 33[?] Abr. 79.) --.
147. Indtagelsen af Riberhus (A—) (Vedel, II, 34[?] Abr. 80.) --.
148. Rane Jonsens giftermaal (A—) (??? Abr. 81.) --.
149. Ranild Jonsens endeligt (A—) (??? Abr. 82.) --.
150. Mindre-Alfs vikinstog (A—) (??? Abr. 90.) --.
151. Mindre-Alfs endeligt (A—) (??? Abr. 91.) --.
152. Røverne for norden Skov (A—) (??? Abr. 93.) --.
153. Xxxxxx Xxxxxxx (A—) () --.
154. Kong Birger og hans bødre (A—) (??? Abr. 85.) --.
155. Kong Birgers søster Bengta (A—) () --.
156. Niels Ebbesen (A—) (??? Abr. 94.) --.
157. Xxxxxx Xxxxxxx (A—) () --.
158. Herr Bugges død (A—) () --.
159. Xxxxxx Xxxxxxx (A—) () --.
160. Xxxxxx Xxxxxxx (A—) () --.
161. Xxxxxx Xxxxxxx (A—) () --.
162. Xxxxxx Xxxxxxx (A—) () --.
163. Xxxxxx Xxxxxxx (A—) () --.
164. Niels Paaskesøn Lave Brok (A—) () --.
165. Xxxxxx Xxxxxxx (A—) () --.
166. Kong Hans bryllup (A—) () --.
167. Xxxxxx Xxxxxxx (A—) () --.
168. Xxxxxx Xxxxxxx (A—) () --.
169. Xxxxxx Xxxxxxx (A—) () --.
170. Xxxxxx Xxxxxxx (A—) () --.
171. Xxxxxx Xxxxxxx (A—) () --.
172. Chirstian den Anden i Sverrig (A—) () --.
173. Chirstian den Anden og adelen (A—) () --.
174. Xxxxxx Xxxxxxx (A—) () --.
175. Frederik den Anden i Ditmærsken (A—) () --.
176. Xxxxxx Xxxxxxx (A—) () --.
177. Xxxxxx Xxxxxxx (A—) () --.
178. Folke Lovmandsøn og Dronning Helvig (A—) (??? Abr. 96.) --.
179. Xxxxxx Xxxxxxx (A—) () --.
180. Xxxxxx Xxxxxxx (A—) () --.
181. Xxxxxx Xxxxxxx (A—) () --.
182. Karl Algotsøn (A—) () --.

| TOC |